Informace e-mailem

zemětřesení na našem uzemí

Pro občany

AnalýzA rizik - 1

Analýza rizik

Řešení při havárii

Přehled hrozeb obce Křižovatka

Připravená krizová opatření a způsob jejich provedení na:

http://www.cheb.cz/pripravena-krizova-opatreni-a-zpusob-jejich-provedeni/ds-34765/p1=71297

Bezpečnostní portál Karlovarského kraje na:  http://bezport.kr-karlovarsky.cz/

Povodňový informační systém na: http://povis.cz/html/

Odkaz na web města Chebu na : https://www.cheb.cz/ochrana-obyvatel/ms-75664/p1=76884

 

Partneři:

Copyright © 2020 Obec Křižovatka. Created by TI SYSTEMS s.r.o.